Bahagian 1 : Maklumat Terkini Alumni
Nama
Jantina
Tahun Tamat Pengajian
Kursus
Alamat Semasa
Poskod Bandar
Negeri
Alamat Syarikat
Poskod Bandar
Negeri
Jawatan
No. Telefon
Email
Bahagian 2 : Kajian Pengesanan Graduan IPB

Status terkini graduan.

Bekerja
Tidak Bekerja
Sambung belajar (sepenuh masa sahaja)
Nama Institusi :
Menunggu penempatan pekerjaan

Status graduan mengikut kumpulan pekerjaan utama.

Profesional
Semi profesional
Pekerja perkeranian
Pekerja perkhidmatan dan jualan
Bekerja Sendiri
Belajar
Tidak Bekerja
Praktikal

Status graduan mengikut sektor pekerjaan.

Kerajaan
Swasta multinasional/asing
Swasta tempatan
NGO
Perusahaan sendiri
Tidak bekerja
Belajar

4. Status graduan mengikut Pendapatan bulanan.

RM 500-1000
RM 1001-1500
RM 1501-2000
RM 2001-2500
RM 2501-3000
RM 3001-3500
RM 3501-4000
Lain-lain (nyatakan)